Duchovní léčba

Buďte vítáni!
Duchovní léčba
Více o pořadu:

Čas v první polovině 20. století obdaroval naši zemi mnohými osobnostmi a velikány ducha. Mnozí jsou známí, čteme o nich v knihách a učebnicích a známe velmi dobře jejich příběhy. Ještě více je vsak těch, kteří doposud svým přínosem a svým posunem pro lidstvo zůstávají *skrytí pod přehlušenosti povrchního hodnocení toho co je skutečným přínosem pro svět lidí.

Jedním z těch, kterým přináleží v úctě se poděkovat za jejich práci pro druhé lidi je i český léčitel a duchovni pomocník Bedřich Kočí. Genialita jeho práce spočívala v dětsky prostém vidění věcí, se kterým dokázal spatřovat velikost a nádheru díla stvoření a které dokázal přibližovat všem, kteří se k němu uchylovali o pomoc.

Tento český divo-tvůrce vždy zdůrazňoval význam žití v souladu se Zákony Stvoření, v harmonii s přírodou, v odpuštění a ve smíru se svými bližními. Bedřich Kočí nás tímto moudře vede cestou k uzdraveni tak, abychom se dokázali duchovně léčit i sami. On sám se nepovažoval za ‚strůjce‘ zázraků. Vždy zdůrazňoval: ‚Bůh uzdravuje mým prostřednictvím nemocné‘ nebo ‚Víra Tvá tě uzdravila‘.

Ať již hovořil k nemocným, kteří za ním přicházeli prosíce o pomoc, anebo přednášel širokému spektru posluchačstva, hovořil bez přípravy, v inspiraci tak, jak mu slova přicházela od jeho zářivých duchovních pomocníků. Posluchači byli vždy dychtiví jeho slov a cítili se nesmírně obdarováni. Aby léčil ty, kteří ho prosili o pomoc, cestoval obětavě po celé republice, častokrát ze svých vlastních zdrojů. Za léčení si nikdy nebral žádnou odměnu. Držel se víry ‚zadarmo jsem dostal, zadarmo dávám‘. I v tom můžeme spatřovat jeho živý a láskyplný odkaz, vyvěrající z pravého lidství. Jakkoliv může dnes snad působit svým prvorepublikovým slovním projevem jako opírajíc se o berličku náboženství, ve svém nitru si nesl nejhlubší ryzí víru v pravé nedogmatické křesťanství jako průkopník novodobého světlého duchovního dění. Zaposlouchejme se tedy opět do vědoucích slov po odkrývajících porozumění dějům, které nazýváme zázraky.

*****

OHLASY:

Připojuji se. Úžasné. Poslouchám to již poněkolikáté.

 *********

Archiv pořadu

Vložte Váš e-mail, pokud chcete být informováni o dalším živém vysílání.