Sdílejte

Ing. Vít Syrový vystudoval chemii, avšak po poznání hrozivých dopadů jejího masového zneužívání se stal jejím odpůrcem. V současnosti působí jako odborný poradce zdravého životního stylu. Je znám svou osvětovou činností, a to nejen z médií a veřejných přednášek, ale i rozsáhlé publikační činnosti. Je autorem knih Tajemství výrobců potravin, Tajemství kosmetiky, Tajemství krve a Jak ochraňovat čistotu duše.

Duše má, neznámá -75- Stav na počátku důležitého roku 2023

Audio záznam na SoundCloud

Záznam na YouTube

Úvod
Duše má, neznámá.
Aleš Svoboda
Krásný středeční podvečer, milí přátelé a posluchači rádia Bohemia, zdravíme vás v tomto roce poprvé z našeho Středočeského studia, ze kterého vysíláme naživo s naším stálým hostem panem Vítem Syrovým, který je součástí pořadu duše má neznámá a já ho vítám. Pěkný večer.
Vít Syrový
Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
Aleš Svoboda
Tak my se dostáváme do takové úvodní role v letošním roce, protože budeme pokračovat v tomto našem vysílání pořadu duše má neznámá i po čas letošního roku a ten letošní rok asi, jak jste mnozí zaznamenali vstoupil takovým velmi bouřlivým naladěním po všech stránkách, protože se samozřejmě táhnou mnohá
vlákna ještě z minulého roku a už se navozují další vlákna. Pro tento letošní rok a kdo je tak trochu zvídavý, tak ví, že součet toho letopočtu, který se začal odvíjet před 18 dny na přelomu vlastně minulého a letošního roku o půlnoci činí číslo 7. To znamená, že se zachvívá v čísle sedmičky a Sedmička je vždy číslo nesoucí v
sobě jakési spojení s tím vyšším děním směrem k pozemskému světu. To znamená, že můžeme hovořit o tom, že v čísle 7 se zachvívá boží vůle, která působí k tomuto našemu pozemskému světu. A v tom můžeme samozřejmě vyčíst, kdo jsme v jakési otevřenosti a vnímavosti těmto souvislostem, že opravdu letošní rok
bude přinášet mnohé děje, které se bezpochyby budou zachvívat v jakémsi zvýšeném proudění nebo zvýšeném tlaku. A samozřejmě to se děje proto, že v tom zachvívání boží vůle směrem k tomuto pozemskému světu a ke světu lidí je snaha probudit co nejvíce lidí v jejich duchovním vnímání v jejich duchovním smyslu života. Tedy to, co se bude odehrávat, a to co možná už zčásti teď prožíváme. My jsme vždy měli zúročit k jakémusi uvnitř dění k tomu, abychom dokázali sami v sobě nacházet vnitřní jasnost vnitřní sílu, vnitřní propojení s tím vyšším co nás dokáže vynést nad ten zmatek a chaos doby, která nás obklopuje, a tak bychom vám z rádia Bohemia popřáli pro tento rok tím, že jsme na začátku našeho cyklu vysílání stále ještě svým způsobem na kraji roku 2023, abyste tím vším, co nás očekává, na co se přiblíží. Ke každému z nás v nejrůznějších formách a podobách, abysme tím dokázali procházet jakousi vnitřní vyrovnanosti vnitřní míruplnosti vnitřním klidem, který jediný zprostředkovává našemu duchu vyzařování tak, aby k nám mohli v každý okamžik přicházet pomoci, aby k nám mohly přicházet inspirace, aby mohla naše intuice a vnímavost pro jemnější stupně bdělého vnímání být trvale v jakési pohotovosti pro každého z nás. Přejeme vám, abyste se dokázali v tom všem, co se děje správně orientovat, abyste dokázali vyciťovat to, co je správné i to, co je nesprávné a dokázali se rozhodovat tak, aby to opravdu bylo součástí tkaní vláken pro vašeho ducha pro váš život tak, aby z toho mohlo zpětně přicházet jen stále lepší a silnější prožívání, které bude člověka naplňovat vnitřní jistotou. A jakýmsi už tady na zemi prožívaným přiblížením se směrem ke světlu směrem k Bohu, tak a teď už dám prostor. Samozřejmě našemu hostu panu Vítu Syrovému, protože má nachystáno opět mnoho listů k povídání, takže se budu snažit zasahovat do toho jeho vstupu co nejméně
přeji všem krásný poslech. A pane syrovi, povídejte o dění na obloze.
Vít Syrový
Jak už bylo řečeno, že máme skutečně vzhůru, občas zhlédnou, tak i pozemsky, tak už jsme opakovaně tady mluvili o kometě e 3, že pořad teďka má být v blízkosti Polárky, dokonce jsme v jenom z těch předchozích pořadů, myslím zářijové, to bylo v minulém roce popisovali, jak Polárku na jíst nalézt na obloze. Teďka ještě v této době je viditelná jenom dalekohledem a samozřejmě na to je třeba mít naprosto jasné počasí v noci, ale kdo ještě nenalezl, tak se může podívat buď na její fotografii nebo videa, na níž je vidět v celé své kráse, jelikož se k nám tato kometa přibližuje, tak by měla být stále viditelnější to největší přiblížení k zajímá být začátkem příštího měsíce, takže to je 1 věc, co je třeba sledovat nebo myslím si, že by to bylo i povznášející. Druhá taková věc, co považuji za velmi důležité je sluníčko slunce apollon, protože teda ten rok samozřejmě, jak už bylo řečeno, jak je všech takové zesílené, tak se dostává zřejmě slunce do maximální fáze. Už od počátku tohoto roku vlastně v první dekádě bylo zaznamenány už 3 erupce nejsilnější třídy x dodejme, že v minulém roce za celý rok jich bylo jenom 7 erupcí třídy x. Letos vlastně už jsou takovéto a jednoznačně to jejich působení bylo velmi silné, dá se i nalézt přesně, kdy byly takhle nechci s tím teď se tím nějakým způsobem zdržovat, ale prostě hýbe se a vlastně vše se takovým nějakým způsobem probouzí.

Poslouchat živě
Vážíme si vaší podpory.
Děkujeme!
Váš i náš průměrný příspěvek za uplynulý měsíc.
19,86%

Náš společný příspěvek za duben 2024

0

Děkujeme!

Sdílejme? Odkudkoliv, kdykoliv, kdekoliv! Dává vám naše snažení smysl? Budeme rádi pokud vytvoříte podmínky pro jeho šíření, nebo rozvoj. Děkujeme.

Vložte Váš e-mail, pokud chcete být informováni o dalším živém vysílání.