Záškoláci

Buďte vítáni!
Už jsou tady …. Záškoláci!

„Záškoláci“ je pořad pro podporu nových přístupů ke vzdělávání a k dětem vůbec.

Jsme přesvědčeni, že...

Jsme přesvědčeni, že změnou našich klasických škol by se mohla pozvednout celá společnost a děti by mohly získat radost z učení.

Věříme, že to jde i bez strachu, maso-mlýnku nelítostného srovnávání nebo neúměrného tlaku informací, který děti prostě nepotřebují.

Snažíme se o nacházení nových cest, inspirací a principů, které by úspěšně a reálně přetvořily klasický školský systém. Vždyť žijeme v 21. století a děti roky mučíme archaickým systémem z dob Marie Terezie. V našich pořadech se proto snažíme posunout vnímání nového vzdělávání více a více k realitě- vedeme dialog s maminkami, učitelkami a odborníky, kteří již reálně nové přístupy využívají a zdá se, že úspěšně.

Dotýkáme se tématu domácích a alternativních škol v rovině rozvoje talentu a daru dítěte, jakož i v rovině výchovy a odevzdávání univerzálních hodnot. Prozkoumáváme, co domácí a alternativní školy mohou z tohoto úhlu nabídnout – nebo právě naopak, jestli jsou nějakým způsobem limitované.

I když jsou slůvka „hodnoty“, „tvořivý“ a „tvořivost“ dnes určitým zprofanovaným sloganem, asi všichni se shodneme na tom, že lidskost, tvořivost a vědět si s věcmi samostatně a bezbolestně poradit jsou jedny z nejdůležitějších aspektů přípravy dítěte a člověka pro život vůbec.

Změna školství podle našich zjištění není tak tvrdým oříškem, jak se na první pohled zdá. Jen poslouchejte a naplňte své dávné přání také vstoupit do řad záškoláků! Tak s odvahou vpřed ….

Archiv pořadu

Vložte Váš e-mail, pokud chcete být informováni o dalším živém vysílání.